Veelgestelde vragenWie is Factua?

Factua is een organisatie die zich bezighoudt met de facturatievraagstukken van intermediairs. De extra handelingen alsmede regels die een rol spelen bij het incasseren of bij het sturen van rekeningen aan de klant, zijn vaak een onbekende discipline voor deze intermediairs. Factua verzorgt in Nederland meer dan 2,5 miljoen incasso’s op jaarbasis. Factua neemt de facturatie over van het intermediair en ondersteunt intermediairs bij het bepalen van de inhoud van overeenkomsten, advies over beloning, inhoud van serviceabonnementen tussen intermediair en klant, inclusief de bijbehorende voorwaarden. Uiteraard kan ook zelf alles bepaald worden. Alles gaat geheel volgens de wensen van het intermediair en diens klanten.

Welke betalingen kan Factua uit handen nemen?

Factua kan alle soorten van betaling aan. Bijvoorbeeld fee's, uurtarieven en serviceabonnementen verzorgt Factua momenteel voor haar klanten.

Kan ik nog steeds (gedeeltelijk) op provisie blijven werken?

U bepaalt zelf in overleg met uw klant welke soort vergoeding het beste bij uw klant past. Provisie kan daarom nog steeds prima bestaan naast bijvoorbeeld een serviceabonnement. Momenteel zien wij bij intermediairs die op abonnementsbasis werken, dat bijna 30% van de klanten hiervoor kiest.

Hoe staat Factua ten opzichte van de verzekeraars?

Factua handelt in het belang van het intermediair alsmede dat van de verzekeraar. Intermediairs die gebruik maken van Factua kunnen zowel uit bruto als netto producten kiezen, waardoor de verzekeraar in overleg met het intermediair meer en betere mogelijkheden richting de klant kan aanbieden. Het intermediair kan vervolgens zelf met zijn klant overeenkomen wat de waarde van zijn dienst is.

Zijn mijn gegevens veilig bij Factua?

Factua garandeert een veilige behandeling van deze gegevens. Geen van de gegevens zullen ooit aan externe partijen worden verstrekt.

Wat ziet mijn klant van Factua?

Factua incasseert uw uur- of adviestarief en/of het serviceabonnement bij uw klant. Uw klant komt Factua dus op het bankafschrift en de factuur tegen. Wilt u liever uw eigen naam terugzien op de incasso en het bankafschrift, dan is dat tevens mogelijk.

Kan ik mijn huidige administratieprogramma behouden?

Factua kan klanten aan uit vrijwel alle toonaangevende administratieprogramma’s in de assurantiesector. Zo zijn ANVA en CCS voor Factua bekende namen. Twijfelt u of Factua aansluit bij uw administratie, neem dan contact op.

Wanneer verstuur ik een herinnering of aanmaning naar mijn klant?

Factua heeft een jarenlange ervaring in de financiële sector. Miljoenen aan transacties zijn door Factua begeleid. Daarom heeft Factua een uitstekend inzicht in vragen als: na hoeveel dagen gaat mijn klant betalen, welk percentage van de betalingen wordt teruggeboekt, welk percentage van de incasso’s slaagt niet in één keer, etcetera. Het moment waarop een herinnering of aanmaning moet worden verstuurd en of er al dan niet gekozen moet worden voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder, behoort dus tot de expertise van Factua. U hoeft zicht daar verder geen zorgen over te maken.

Wilt u voor een aantal klanten een uitzondering maken, bijvoorbeeld voor de klanten waar u een bijzondere of lange relatie mee heeft, dan maakt Factua dat mogelijk.

Hoe weet ik of mijn klanten snel of juist niet snel betalen?

Werkt u samen met Factua dan kunt u op verzoek meegenomen worden in een betalingsonderzoek. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met het betalingsgedrag van uw klant ten opzichte van het gemiddelde betalingsbedrag? Factua vergelijkt u met de benchmark. Mocht het betalingsgedrag van uw klant in negatieve zin afwijken van deze benchmark, dan kan Factua samen met u zoeken naar een oplossing of alternatieven. Factua kan er door een omvangrijk expertise op dit terrein voor zorgen dat het aantal te late betalingen tot een minimum wordt gereduceerd.

Hoe ziet de overeenkomst met mijn klant eruit? En de algemene voorwaarden?

Factua levert voor de communicatie met uw klant als service een samenwerkingovereenkomst en bijkomstige voorwaarden die aan alle juridische -, AFM - en DNB-vereisten voldoen. Wanneer u kiest voor Factua, ontvangt u deze overeenkomst en voorwaarden gratis bij aanvang. Wilt u de standaardteksten aanpassen, dan is dat uiteraard mogelijk.

Hoe krijg ik inzicht in de betalingen van mijn klanten?

Uw klantadministratie wordt volledig online voor u inzichtelijk gemaakt. Hierdoor heeft u 7 dagen per week, 24 uur per dag inzicht in de betalingsgegevens van uw klant. Wij verzorgen voor u het hele betalingsverkeer, maar u blijft hier altijd zicht op houden.

Wanneer worden de betalingen van mijn klanten aan mij overgemaakt?

Iedere maand ontvangt u, net zoals u gewend bent, een rekeningcourant overzicht en maken wij het saldo aan u over. Uw saldo wordt beheerd in een Stichting Derdengelden waardoor u altijd de zekerheid heeft van betaling.

Wat is de beste wijze van samenwerking met mijn klant?

Of u de voorkeur geeft aan provisie, uurtarief, vaste fee of serviceabonnement kunt zelf uiteraard het beste bepalen. Factua kan u adviezen verstrekken over de gevolgen van uw keuze als het gaat om de bijbehorende administratie. Neem hiervoor contact op met Factua.

Ik wil meer weten over Factua. Hoe nu verder?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de contactpagina. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. Bellen kan ook met 078 – 611 45 00.

 

De oplossing van Factua

  • Klantfacturatie volledig uit handen
  • Niet meer herinneren en aanmanen
  • 100% zekerheid van betaling
  • Hulp bij de overgang naar serviceabonnementen
  • Eenvoudige afdracht van assurantiebelasting