Belastingverdeling bij abonnementen: goed specificeren is het geheim

De door intermediairs aangeboden dienstverlening kan behoorlijk van elkaar verschillen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door verschil in kennis en vaardigheden, maar ook door de aan- of afwezigheid van de diverse vergunningen. Hierdoor kan er per intermediair meer of minder advies of ondersteuning aangeboden worden.

Om een en ander nog complexer te maken zijn verschillende werkzaamheden voor verschillende producten belast met verschillende belastingtarieven. Zo kennen we Assurantiebelasting voor de meeste schadeproducten, vrijstelling van Assurantiebelasting voor levensverzekeringen (waaronder ook uitvaart) en enkele schadeproducten (o.a. ongevallen en ziektekosten), BTW voor de advisering van complexe producten zoals een hypotheek en levensverzekeringen en als laatste de vrijstelling van BTW wanneer we voor deze complexe producten ook de intentie hebben om deze voor de klant te verzorgen (bemiddelen). Een vrij complex geheel.

Om duidelijkheid te verschaffen hoe hier als intermediair mee om te gaan en hoe te bepalen welke dienstverlening onder welk belastingtarief valt, heeft de Belastingdienst een aantal voorstellen voor verantwoording gedaan. De Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst is van mening dat er bij serviceabonnementen voor diensten rond schadeverzekeringen assurantiebelasting betaald moet worden over zowel de verzekeringspremie als een deel van het abonnementsgeld. Een splitsing naar premieverhouding of abonnementsgeld is acceptabel. Met deze werkwijze moet er achteraf bewijslast geleverd worden.

Wie werkt met Factua heeft de zekerheid dat het juiste tarief automatisch aan de juiste handeling wordt gekoppeld. Factua toont u graag hoe dit werkt.Overig nieuws


 

De oplossing van Factua

  • Klantfacturatie volledig uit handen
  • Niet meer herinneren en aanmanen
  • 100% zekerheid van betaling
  • Hulp bij de overgang naar serviceabonnementen
  • Eenvoudige afdracht van assurantiebelasting