Gerechtsdeurwaarder

Dit kan je doen als je klant een factuur niet betaalt

Gepubliceerd op
 79 keer gelezen

Bij Factua zien we dat de meeste debiteuren ruim op tijd hun facturen betalen. Maar soms wordt er niet betaald, ondanks dat de debiteur een herinnering, aanmaning of zelfs een sommatie heeft gekregen. Wat kan je doen als ook de sommatie is verlopen? Lees verder om te weten welke vervolgstappen je kan zetten. 

Sommatie verlopen

Vanaf het moment dat een sommatie wordt verstuurd, heeft een debiteur 4 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Hierna volgen 5 dagen respijt. Betaalt de debiteur alsnog niet of niet het volledige bedrag? Dan stelt Factua je er automatisch van op de hoogte dat de sommatie is verlopen. Daarin lees je 4 mogelijke vervolgstappen om de openstaande factuur alsnog te laten voldoen: 

  1. Opschorten. De vordering blijft maximaal 4 jaar openstaan. Als de debiteur binnen deze periode de factuur betaalt en geen andere facturen open heeft staan, wordt het bedrag alsnog op deze factuur geboekt. Houd er rekening mee dat Factua je hierover geen berichten meer stuurt. 
  2. Crediteren. De factuur wordt teruggedraaid, oftewel gecrediteerd. De klant ontvangt dan een creditfactuur (creditnota) voor de eerder verzonden factuur.
  3. Status ‘betaald’. Je kan de factuur op de status ‘betaald’ zetten. Je kan alleen voor deze optie kiezen als het volledige factuurbedrag is voldaan. Je scheldt hiermee de nog openstaande aanmanings- en sommatiekosten kwijt. 
  4. Gerechtsdeurwaarder. De factuur wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Voor de opties hierboven geldt een reactietermijn van 14 dagen. Geef je geen keuze door? Afhankelijk van het soort klant, kan het zijn dat de factuur ongewild wordt opgeschort of overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Zorg er ook voor dat je binnen de verjaringstermijn actie onderneemt als een sommatie is verlopen. Zo voorkom je dat openstaande facturen verjaren.   

De gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is wettelijk bevoegd om betalingen af te dwingen en incasso’s te versturen. Deze onderzoekt eerst of er een regeling getroffen kan worden tussen de eisende partij en de debiteur. 

Fase 1: Minnelijk traject

Wil je de gerechtsdeurwaarder inschakelen? Op jouw verzoek draagt Factua de vordering over. Op dit moment wordt het ‘minnelijke traject’ in gang gezet. Tijdens dit traject probeert de gerechtsdeurwaarder om de debiteur tot betaling van de openstaande factuur over te laten gaan. Deze actie is vrijblijvend. De deurwaarder bezoekt de debiteur dus niet aan de deur. Mocht een debiteur betalingsproblemen hebben, dan kan de gerechtsdeurwaarder ook een betalingsregeling treffen. 

Fase 2: Gerechtelijk traject

Is het de gerechtsdeurwaarder niet gelukt om de debiteur tot betaling van de factuur over te laten gaan? Dan brengen wij jou daarvan op de hoogte. Daarnaast vragen wij of je overweegt om een gerechtelijk traject te starten. In dit geval kunnen wij een bevindingenrapport laten opmaken door de gerechtsdeurwaarder. In dit rapport staat onder andere:

  • de openstaande factuur;
  • een omschrijving van de vordering;
  • of de debiteur bekend is bij de gerechtsdeurwaarder;
  • of de debiteur voorkomt in de registers die worden gecontroleerd. 

Naar aanleiding van de conclusies uit het bevindingenrapport kan je als eiser bepalen of je de zaak aan de rechter wilt voorleggen. 

Niet-betalende klanten? Factua helpt!

Factua helpt jouw bedrijf als een debiteur de factuur niet betaald: ook na een sommatie. Daarnaast kun je voor vragen over incasseren, betalingsverwerking en debiteurenbeheer bij ons terecht. Onze specialisten helpen je graag. Bel 078 611 45 00 of stuur ons een mail