Man werkt achter bureau

De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel

Gepubliceerd op
 135 keer gelezen

Ruim 8 op de 10 werknemers vindt het belangrijk om het tijdens een sollicitatie over de pensioenregeling te hebben, blijkt uit onderzoek van Aegon Cappital in oktober 2023. Dit komt onder andere vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat halverwege 2023 is ingegaan. In dit artikel lees je wat er is veranderd in het nieuwe stelsel. En wat de gevolgen zijn als je zelf pensioen moet opbouwen.

Meer kennis, meer vertrouwen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 34% van de werknemers tevreden is over het oude pensioenstelsel. Over het nieuwe stelsel is slechts 12% tevreden. Maar van de werknemers die zeggen goed op de hoogte te zijn van de veranderingen, is 37% tevreden. Het lijkt er dus op dat goed geïnformeerde mensen positiever naar het nieuwe pensioenstelsel kijken. Daarom leggen we hieronder uit waarom de nieuwe wet is ingegaan en wat er is veranderd voor ondernemers.

Doelen van Wet toekomst pensioenen  

De bevolking in Nederland is aan het vergrijzen. Vorig jaar was het aandeel ouderen al ongeveer 20% en dit aandeel neemt verder toe. Ook worden we steeds ouder. Dit betekent dat het totaalbedrag aan pensioenuitkeringen de komende jaren flink zal stijgen. Om te voorkomen dat uitkeringen onbetaalbaar worden, is op 1 juli 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. De bedoeling is dat ondernemers en werknemers door het nieuwe pensioenstelsel aangespoord worden om zelf extra pensioenpremie te storten. Zo kunnen aanvullende pensioenen sneller stijgen. Hierbij moet het duidelijker worden hoe het pensioen is opgebouwd. In het nieuwe stelsel wordt ook meer rekening gehouden met feit dat veel werknemers niet meer hun hele leven voor dezelfde baas werken.

Afbeelding
Sparen voor je pensioen


Veranderingen voor ondernemers

De Wtp zit nu in een overgangsfase. Werkgevers en werknemers hebben zo de tijd om nieuwe afspraken te maken over het aanpassen van de pensioenregelingen. Als de afspraken gemaakt zijn, kunnen pensioenuitvoerders deze in de praktijk brengen. Dit zijn tot nu toe de belangrijkste veranderingen voor ondernemers:

  • Lijfrente-aftrek

    Met lijfrente kan je beleggen of sparen voor je pensioen. Je kunt nu gebruikmaken van lijfrente-aftrek tot 5 jaar nadat je AOW ingaat. Met het oude stelsel was dit na het behalen van de AOW-leeftijd niet mogelijk. Ook gaat de maximale lijfrente-aftrek met 16,7 procentpunt omhoog naar 30% van de premiegrondslag. Dit geldt tot een bedrag van € 33.747. Je mag dus een groter deel van je inkomen opzij leggen voor je pensioen. Je berekent de premiegrondslag door de AOW-franchise van je bruto-inkomen af te halen. De AOW-franchise is met een kleine 3 duizend euro gestegen tot € 16.322. Hierdoor krijg je als zelfstandig ondernemer dezelfde kansen als deelnemers aan pensioenfondsen.

  • Reserveringsruimte  

    Heb je de afgelopen jaren niet de volledige jaarruimte gebruikt? De maximale reserveringsruimte is flink verhoogd naar € 38.000. Voorheen was dit € 15.992 als je de AOW-leeftijd binnen 10 jaar zou bereiken en anders ‘slechts’ € 8.065. Daarnaast mag je de reserveringsruimte nu aanspreken tot een periode van 10 jaar in plaats van 7 jaar. Hierdoor kan je als ondernemer jaren met slechtere jaarcijfers beter compenseren in gunstige jaren.

Heb jij een goede pensioenregeling?

Of je nu zzp’er bent of personeel in dienst hebt: het kan zeker zinvol zijn om dit jaar goed naar de plannen voor pensioenopbouw te kijken. Veel mensen vinden het prettig als een specialist hen op de hoogte houdt van hun pensioensituatie. Door te kiezen voor een pensioenabonnement kan je makkelijker regelmatig in contact blijven met jouw klant. Ook kan je extra waarde toevoegen aan je service door pensioengesprekken aan te bieden voor medewerkers van je mkb-klanten. Wil je meer weten over abonnementen? Neem dan contact met ons op.