Verschil incassobureau en deurwaarder

Incassobureau of deurwaarder: wie doet wat?

Gepubliceerd op
25.067 keer gelezen

Ervoor zorgen dat een rekening betaald wordt. Dat is wat een incassobureau en deurwaarder in ieder geval gemeen hebben. Toch weten veel mensen niet wanneer er een deurwaarder om de hoek komt kijken, en wanneer een incassobureau. Daarom leest u in dit artikel wat het verschil is. En wat ze precies doen.

Incassobureau

Een incassobureau voert het minnelijk traject uit. Dat betekent dat ze namens de schuldeiser proberen om de wanbetaler zo ver te krijgen om de vordering toch te betalen. Als een rekening na een aantal herinneringen niet wordt betaald, wordt eerst geprobeerd om iemand met aanmaningen zo ver te krijgen. Dit zijn herinneringen waar vaak al extra kosten aan verbonden zijn. Hierna volgen een of meerdere sommaties. Dit zijn vaak de laatste verzoeken die een wanbetaler krijgt. Lukt het dan nog niet? Dan kan een incassobureau in overleg met de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Er komt daarmee een einde aan het minnelijk traject en er wordt een gerechtelijk traject gestart.

Deurwaarder kan meer

Een deurwaarder mag meer dan een incassobureau. Voorbeelden hiervan zijn het sturen van een dagvaarding, beslag leggen op spullen of een huis ontruimen. De deurwaarder is daar namelijk wettelijk tot bevoegd. We noemen het daarom ook wel een gerechtsdeurwaarder. Hij of zij is onderdeel van het gerechtelijk traject. U hoeft niet bang te zijn dat een deurwaarder bij het eerste bezoek aan uw klant op de stoep staat om het huis leeg te halen. Eerst stuurt een deurwaarder brieven. Als dat geen resultaat oplevert, gaat de deurwaarder over op telefonisch contact. Levert dat nog niets op? Dan kan er in overleg met u worden besloten om uw klant te dagvaarden. De deurwaarder zorgt daarmee dat de zaak voor de rechter komt. De kosten voor het gerechtelijk traject zijn verlaagd, waardoor de drempel is verlaagd.

Wat doet Factua voor u?

Namens u, de schuldeiser, factureren en incasseren wij uw facturen. Als het nodig is, sturen wij uw klanten ook herinneringen, aanmaningen en sommaties. Factua kan zo voor u optreden als incassobureau. Zo vergroot u de kans dat een rekening snel wordt betaald. En u hoeft niet constant in de gaten te houden of er al betaald is of niet. Meestal lukt het innen van facturen gewoon binnen het minnelijk traject. Soms wil of kan uw klant écht niet betalen en komen we niet tot een oplossing. Vanaf dat moment kunnen we de vordering overdragen aan de gerechtsdeurwaarder voor een minnelijk traject. Wat wij voor u hebben gedaan, doet de deurwaarder vanuit zijn eigen naam nog een keer. Het principe van ‘vreemde ogen dwingen’, zorgt er meestal voor dat een rekening uiteindelijk wordt betaald. Lukt dat nog steeds niet? Dan kunnen wij u helpen met het starten van een gerechtelijke procedure via de deurwaarder. Wilt u dat niet? Dan kunt u ervoor kiezen om het dossier te sluiten. Dit komt bijvoorbeeld voor als het bedrag te laag is, of als u de relatie met uw klant niet wilt verstoren.

Hulp nodig?

Heeft u een klant met een openstaande vordering en weet u niet goed wat u nu het beste kunt doen? Neem dan gerust contact met ons op! Bel 078 611 45 00 of mail naar info@factua.nl. We kijken samen met u naar de situatie en adviseren u over de mogelijke oplossingen.