Bent u, net als veel penningmeesters, veel tijd kwijt aan het factureren en innen van de contributies van uw leden? Vindt u het ook vervelend als u uw leden persoonlijk moet aanspreken op de betaling van achterstallige contributies? Wilt u een betere cashflow voor uw vereniging? Dan is het uitbesteden van uw ledenadministratie een overweging waard!

Contributies innen

Elk seizoen kost het penningmeesters van sportverenigingen handenvol werk de contributies op tijd binnen te krijgen. Steeds vaker komt het voor dat de contributie niet (volledig) wordt betaald. Omgaan met wanbetalers is lastig. Er ontstaat al snel een conflict tussen de vereniging en het lid. Vaak kent u het betreffende lid persoonlijk en misschien komt u elkaar wekelijks op de vereniging tegen. Het is dan lastig de betalingsachterstand ter sprake te brengen. Maar…niet geïnde contributie kost de vereniging veel geld. U moet dan vervelende maatregelen nemen: een incassobureau inschakelen, de spelerspas tijdelijk intrekken of in het slechtste geval het niet-betalende lid royeren. Maatregelen die u liever niet treft. Een adequaat en consequent debiteurenbeheer voorkomt dat leden niet of niet op tijd betalen. Door steeds meer verenigingen wordt daarom het volledige contributiebeheer uitbesteed. Dat levert veel voordeel voor de vereniging op en voorkomt ergernis voor u als penningmeester.

Online contributiebeheer bij Factua

Factua biedt sportverenigingen een hoogwaardig online contributiebeheer tegen zeer scherpe tarieven. Op een professionele en vriendelijke manier zorgen we ervoor dat uw leden de verschuldigde contributies op tijd betalen. Wij nemen u veel zorgen uit handen: onder andere het versturen van uw facturen en het innen van uw vorderingen (o.a. via automatische incasso). Ook volgen wij gestorneerde betalingen voor u op. U wordt volledig ontlast van het debiteurenbeheer. Maandelijks ontvangt u een rekening-courantoverzicht en wordt het geïncasseerde contributiegeld aan u overgemaakt. U heeft altijd zekerheid van betaling omdat uw geld wordt beheerd in een Stichting Derdengelden. Als vereniging kunt u gebruikmaken van het SEPA incassocontract van Factua, wat automatisch incasseren mogelijk maakt.

Nooit meer achter uw contributiegeld aan!

Mocht betaling onverhoopt toch uitblijven, dan kan het traject indien gewenst eenvoudig worden omgezet naar een incassoprocedure bij de gerechtsdeurwaarder. Factua faciliteert het traject, zodat u daar geen omkijken naar heeft. Het proces is volledig real-time te volgen, waardoor u grip houdt op het contributiebeheer van uw vereniging.

Meer weten? Bel 078 611 45 00

Vraag een adviesgesprek aan en weet wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen. Wij komen graag bij u langs. Dit kan ook ’s avonds of in het weekend bij u op de vereniging.