Factua gebruikerstip: aanmanings- of sommatiekosten kwijtschelden

Stel. Een debiteur betaalt een factuur niet op tijd, gedeeltelijk of zelfs helemaal niet. Dan kan het zijn dat er aanmanings- en/of sommatiekosten in rekening worden gebracht. Wilt u deze kosten toch kwijtschelden? Bijvoorbeeld omdat er inmiddels een passende oplossing is afgesproken. Of omdat u een goede relatie heeft met de klant? Dan kan dat, zonder dat deze kosten voor uw rekening komen.

Losse factuur

Bij een éénmalige factuur of een factuur uit een abonnement, is het mogelijk om de aanmanings- sommatiekosten eenvoudig zelf kwijt te schelden. Deze mogelijkheid ontstaat pas wanneer het factuurbedrag volledig is voldaan. Dit kan u eenvoudig controleren door bij de factuur op ‘informatie’ te klikken.

In bovenstaand afbeelding is te zien dat de ‘openstaande factuur’ op € 0,00 staat en de ‘openstaande kosten’ € 15,00 zijn.

Op betaald zetten

In het drop down-menu waar ook ‘informatie’ staat, staat ook de mogelijkheid ‘betaald’. Klikt u hierop, dan zet u deze factuur op betaald en zijn de openstaande kosten van de betreffende  factuur kwijtgescholden. Deze mogelijkheid is alleen zichtbaar wanneer het factuurbedrag volledig is voldaan. Voor het kwijtschelden van de kosten wordt € 4,95 (excl. BTW) gerekend in de rekening-courant.

Betalingsafspraak maken

Omdat het factuurbedrag eerst betaald moet zijn voordat de openstaande kosten kunnen worden kwijtgescholden, kan het voorkomen dat de betaalperiode verlengd moet worden. Zo krijgt de debiteur de kans om het volledige factuurbedrag te voldoen, zonder dat er tussentijds een sommatie wordt verstuurd met bijkomende kosten. Door op ‘uitstellen’ te klikken, kunt u deze vervolgactie uitstellen.

Termijnfactuur

Voor een factuur in termijnen gaat het kwijtschelden van de kosten anders, omdat dit al om een uitgestelde betaling gaat. Wanner u dat wilt, neem dan contact op met Factua om de specifieke situatie te bespreken. Bel 078 611 45 00 of laat via het contactformulier uw gegevens achter. Onze specialisten staan klaar om u te helpen!