Gespreide betalingstermijn maximaal 24 maanden

Gespreide betalingstermijn maximaal 24 maanden

Gepubliceerd op
7.989 keer gelezen

Op 1 januari is het provisieverbod voor de advisering van complexe financiële producten ingegaan. Voor het eerst in de geschiedenis van het intermediaire distributiekanaal is ingegrepen in het beloningsmodel van de markt. Het doel hiervan is het gedrag van het intermediair en het resultaat voor de consument te verbeteren.

De adviseur moet voor de complexe financiële producten voortaan zelf een rekening versturen (of laten versturen via bijv. Factua). De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Een geldstroom (beloning) vanuit de aanbieder voor een adviseur voor het adviseren van een complex product is onwenselijk. Ook mogen de advieskosten niet worden betaald via (een deel van) de premie of andere periodieke betalingen voor een financieel product zoals bijvoorbeeld een abonnement. Een abonnement is namelijk voor de nazorg, dus nadat het product is afgesloten óf voor het structureel maken van een dienst of service verlening met hiervoor een verantwoorde beloning.

De nieuwe regelgeving brengt met zich mee, dat een aanbieder die klanten direct bedient, de prijs voor advies en distributie rechtstreeks bij de consument in rekening dient te brengen. Consumenten mogen de kosten van advies gespreid betalen. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Er mag geen rente of opslag in rekening worden gebracht en de gespreide betaling mag niet langer dan 2 jaar lopen. Het debiteurenrisico neemt hiermee uiteraard wel toe en ook voor uw liquiditeitspositie heeft dit consequenties. Door uw facturen via Factua te versturen, nemen wij u die zorg grotendeels uit handen. Wij zorgen dat er stipt op de afgesproken termijnen wordt geïncasseerd, herinnerd en aangemaand indien nodig. Een factuur met een betalingstermijn van 24 maanden hoeft u slechts één keer in te voeren en daarna nemen wij u al het werk uit handen!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over samenwerken met Factua, neem dan gerust contact op met ons Factua serviceteam. Dit kan via 078-6114500 of bel direct uw accountmanager.