Assurantiebelasting

Stappenplan: wijziging assurantiebelasting

Gepubliceerd op
32.395 keer gelezen

Wij schreven al eerder over de wetswijziging omtrent de te rekenen assurantiebelasting. Met onderstaand stappenplan willen wij u hier graag bij helpen. Zo weet u aan welke zaken u onder andere moet denken om de komende wijziging voor te bereiden.

Stap 1: aanvragen assurantiebelastingnummer

Om assurantiebelasting af te kunnen dragen is een assurantiebelastingnummer van de Belastingdienst nodig. Heeft u nog geen assurantiebelastingnummer? Dan kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst via dit aanvraagformulier. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens op naar: 
Belastingdienst/kantoor Arnhem
Assurantiebelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Stap 2: wanneer assurantiebelasting rekenen?

Over premies voor niet-vrijgestelde schadeverzekeringen is assurantiebelasting verschuldigd, meestal is de verzekeraar aangifte- en afdrachtplichtige. Maar volgens art. 22, lid 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer kan dit ook de adviseur zijn, als zij hun beloning rechtstreeks van de klant ontvangen. 

Ontvangt u rechtstreeks vanuit de klant een beloning? Dan kan het zijn dat hierover geheel, deels of geen assurantiebelasting gerekend moet worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de vrijstelling. Vanaf 2022 wordt er assurantiebelasting gerekend over:

 • de premie;
 • de vergoeding voor de met de verzekering samenhangende diensten. 

Stap 3: welke vorm van abonnementen biedt u?

Werkt u met verschillende modules die elk een eigen fiscale behandeling hebben, dan kunt u het volgende aanhouden:

 • Schadeverzekeringen: wel assurantiebelasting, geen BTW.
 • Levensverzekeringen en hypotheken: geen assurantiebelasting, geen BTW.
 • AOV/ inkomensverzekeringen: geen assurantiebelasting, geen BTW.
 • Aanvullende diensten: geen assurantiebelasting, wel BTW.

Werkt u met een module die verschillende fiscale behandelingen heeft, dan moet er een toerekening plaatsvinden op basis van het in het abonnement opgenomen product of dienst. In dit geval gelden er de volgende toerekeningregels assurantiebelasting:

 • Bedrag aan assurantiebelasting uitrekenen per klant.
 • Bedrag aan assurantiebelasting forfaitair toerekenen op kantoorniveau:
  - Aantal methode
  - Premieniveau methode
  - Tijdsbesteding methode

Stap 4: abonnementen wijzigen in Factua

Het kan voorkomen dat er combinaties van werkzaamheden zijn die niet het belastingtype assurantiebelasting hebben, maar waarover vanaf 2022 wel assurantiebelasting geheven moet worden. In dat geval moet u het belastingtype hiervan aanpassen. Een andere optie is om de betreffende combinatie te kopiëren en het juiste belastingtype te kiezen. Dit kunt u het beste doen door het actieve abonnement aan te passen waarop de wijziging van toepassing is. Hoe u uw service-abonnementen in Factua eenvoudig aanpast, leggen we u hier uit.