Factua is een organisatie die facturatievraagstukken van onder andere zzp’ers, verenigingen en financieel adviseurs oplost. De extra handelingen en regels die een rol spelen bij het incasseren of bij het sturen van rekeningen aan de klant, zijn voor financieel adviseurs bijvoorbeeld niet altijd duidelijk. Factua verzorgt in Nederland meer dan 3 miljoen incasso’s op jaarbasis.

Welke betalingen kan Factua uit handen nemen?

Factua kan alle soorten van betaling aan. Momenteel verzorgt Factua voor veel adviseurs fee’s, uurtarieven en serviceabonnementen.

Kan ik nog steeds (gedeeltelijk) op provisie blijven werken?

U bepaalt zelf in overleg met uw klant welk soort vergoeding het best bij uw klant past. Provisie kan daarom nog steeds prima bestaan naast bijvoorbeeld een serviceabonnement. Bij intermediairs die op abonnementsbasis werken, kiest bijna 20% van de klanten hiervoor.

Hoe staat Factua ten opzichte van verzekeraars?

Factua handelt in het belang van de financieel adviseur alsmede in dat van de verzekeraar. Financieel adviseurs die gebruik maken van Factua kunnen zowel uit bruto- als nettoproducten kiezen, waardoor de verzekeraar in overleg met de financieel adviseur de klant meer en betere mogelijkheden kan aanbieden. De financieel adviseur kan vervolgens zelf met zijn klant overeenkomen wat de waarde van zijn dienst is.

Zijn mijn gegevens veilig bij Factua?

Factua garandeert een veilige behandeling van deze gegevens. Gegevens worden nooit aan externe partijen verstrekt.

Wat ziet mijn klant van Factua?

Factua incasseert uw uur- of adviestarief en/of het serviceabonnement bij uw klant. Uw klant komt Factua dus op het bankafschrift en de factuur tegen. Wilt u liever uw eigen naam terugzien op de incasso en het bankafschrift? Dan is dat ook mogelijk.

Kan ik mijn huidige administratieprogramma behouden?

Factua importeert klanten uit vrijwel alle toonaangevende administratieprogramma’s in de assurantiesector. Twijfelt u of Factua aansluit bij uw administratie? Neem dan contact op.

Wanneer verstuur ik een herinnering of aanmaning naar mijn klant?

Factua heeft jarenlange ervaring in de financiële sector. Miljoenen transacties zijn door Factua begeleid. Wij weten daardoor precies na hoeveel dagen uw klant betaalt, welk percentage van de betalingen wordt teruggeboekt, welk percentage van de incasso’s niet in één keer slaagt , et cetera. Het moment waarop een herinnering of aanmaning moet worden verstuurd en of er gekozen moet worden voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder, behoort dus tot de expertise van Factua. U hoeft zich daar verder geen zorgen over te maken.
Wilt u voor een aantal klanten een uitzondering maken, bijvoorbeeld voor de klanten waar u een bijzondere of lange relatie mee heeft? Dan kan dat.

Hoe weet ik of mijn klanten snel of juist niet snel betalen?

Werkt u samen met Factua? Dan kunt u op verzoek meegenomen worden in een betalingsonderzoek. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld het betalingsgedrag van uw klant ten opzichte van het gemiddelde betalingsbedrag? Factua vergelijkt uw klanten met de benchmark. Mocht het betalingsgedrag van uw klant hier in negatieve zin van afwijken, zoeken wij samen met u naar een oplossing of alternatieven. Factua zorgt ervoor dat het aantal te late betalingen tot een minimum wordt gereduceerd.

Hoe ziet de overeenkomst met mijn klant eruit?

Factua levert voor de communicatie met uw klant als service een samenwerkingsovereenkomst en bijkomstige voorwaarden die aan alle juridische eisen en AFM- en DNB-vereisten voldoen. U ontvangt deze overeenkomst en voorwaarden gratis bij aanvang van onze samenwerking. Wilt u de standaardteksten aanpassen? Dan kan dat.

Hoe krijg ik inzicht in de betalingen van mijn klanten?

Uw klantenadministratie is online voor u volledig inzichtelijk. Hierdoor heeft u 7 dagen per week, 24 uur per dag inzicht in de betalingsgegevens van uw klant. Wij verzorgen voor u het hele betalingsverkeer, maar u houdt hier altijd zicht op.

Wanneer worden de betalingen van mijn klanten aan mij overgemaakt?

Maandelijks ontvangt u, zoals u gewend bent, een rekening-courant-overzicht en maken wij het saldo aan u over. Uw saldo wordt beheerd in een Stichting Derdengelden waardoor u altijd de zekerheid heeft van betaling.

Wat is de beste wijze van samenwerking met mijn klant?

Of uw voorkeur ligt bij provisie, uurtarief, vaste fee of serviceabonnement weet u zelf uiteraard het best. Factua kan u adviseren over de gevolgen van uw keuze als het gaat om de bijbehorende administratie. Neem hiervoor contact met ons op.

Ik wil meer weten over Factua. Hoe nu verder?

Klik op onderstaande button om het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. Bellen kan ook: 078 611 45 00.